Privatundervisnng, läxhjälp och konsulttjänster

Privatundervisning och läxhjälp i hemmet:

 

Med dagens höga tempo så kan det vara svårt att hinna med att hjälpa sina barn/ungdomar med läxor och andra uppgifter i den utsräckning man skulle vilja. Om man inte har den tiden så kan man anlita mig, Erika Jonsson, en legitimerad lärare i matematik, biologi och kemi.

Målet med undervisningen är att höja mina kunders kompetens och uppnå de eget satta personliga målen.

 

Detta erbjuder jag:

Privatundervisning / läxhjälp, på grundskole- eller gymnasienivå, i ämnena matematik, biologi och kemi, förlagd till kundens hem eller annan lämplig plats i Katrineholm med omnejd.

Privatundervisning / läxhjälp erbjuds enligt önskemål: vid enstaka tillfällen eller kontinuerligt under längre tid.

 

Prislista för privatundervisning och läxhjälp:

600 kr/tim, inkl moms.

 

 

Priser och villkor:

 

  • Vid behov/enstaka tillfällen:

600 kr/timme, inga bindningstider. Betalningen faktureras i efterskott.

 

  • Abonnemang (minst 10 lektioner):

550 kr/timme vid abonnemang i hemmet eller på annan plats.

 

  • Vid det första passet som är 90 minuter, bekantar vi oss och lägger upp en plan innan undervisningen påbörjas. Du betalar endast för 60 minuter!

 

  • Hela abonemanget faktureras i förskott efter det första passet.

 

  • Resekostnad:

Inom Katrineholms tätort debiteras ingen resekostnad. Utanför Katrineholms tätort tillkommer resekostnad.

OBS!

Minsta undervisningstiden är 60 minuter.

 

Vid förhinder ska den bokade tiden avbokas senast 24 timmar innan den bokade

tiden.Vid utebliven avbokning debiteras en timme.

 

 

 

Intresseanmälan görs via mail till:

 

e-post: undervisning@eduvation.se

 

 

 

 

 

 

Konsultverksamhet

 

Vid den anställda personalens frånvaro/sjukdom eller vid brist på tillgång till behörig personal erbjuder jag mina tjänster som:

 

  • Pedagogresurs
  • Utbildare inom matematik
  • Skoladministratör

 

 

Jag riktar mig till kommunala skolor, friskolor samt företag i Katrineholms kommun samt närliggande kommuner.

 

Prissättningen beror på tjänstens kvalifikationsnivå.

Utanför Katrineholms tätort tillkommer reseersättning.

Kontakta mig för aktuell prisinformation.

 

Förfrågningar och beställningar görs på:

 

e-post: undervisning@eduvation.se