Kontakt / GDPR

 

Kontakt:

 

Välkommen att kontakta mig med dina frågor och dina önskemål via

e-post eller telefon!

 

Vid frågor rörande vikariat, privatundervisning eller läxhjälp skicka e-post till: undervisning@eduvation.se

 

Vid frågor om och beställningar av produkter skicka e-post till: order@eduvation.se

 

Vid allmänna frågor skicka e-post till: info@eduvation.se

 

Telefon: 0704-26 84 94

 

 

Företaget innehar F-skattesedel

 

 

 

 

Integritetspolicy enligt GDPR: (General Data Protection Regulation)

 

När du blir kund hos oss behöver du, för att vi ska kunna fullfölja avtalet gentemot dig, uppge följande personuppgifter:

 

* namn

* adress

* mailadress

* telefonnummer

 

Dessa uppgifter kommer enbart att användas för att fullfölja vårt avtal gentemot dig som kund eller för att fullfölja en för Eduvation rättslig förpliktelse.

 

Du har enligt GDPR rätt att få ut den eventuella information som vi har registrerat om dig.

Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas till eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post till info@eduvation.se. I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering av uppgifterna t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.

Som huvudregel sparar vi dina uppgifter i upp till 24 månader efter fullgjort avtal, men vi kan även komma att spara vissa uppgifter längre t.ex. uppgifter i fakturor och bokföringsunderlag sparar vi i upp till 10 år efter det att underlaget skapades.

 

Vi lämnar inte ut några uppgifter till tredje part.